ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างพระราชบัญญัติสภาและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างพระราชบัญญัติสภาและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ในเว็บไซต์ www.ksp.or.th ของคุรุสภา ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

 


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:38:06 น.