สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง จังหวัดลําปาง
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 04:09:22 น.