New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
รูปเล่มบทเรียนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) [23/05/2565,08:29:15]
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564 [18/05/2565,08:04:49]
ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ารับบริการหรือมาติดต่องานในส่วนราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรอกแบบความคิดเห็น [18/05/2565,03:39:12]
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [05/05/2565,05:02:25]
คอร์สเรียนออนไลน์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะดิจิทัล [26/04/2565,03:41:14]
หนังสือคู่มือในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนในเอเชียและแปซิฟิก (ฉบับแปลไทย) [19/04/2565,03:48:20]
QR Code เอกสารรายงานโครงการ "ห้องสมุดเครื่องที่สำหรับชาวตลาด" [18/10/2564,09:43:01]
หนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 [16/09/2564,03:11:44]
โครงประกวดคลิปการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือ การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน [25/08/2564,04:58:33]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 [31/07/2564,13:42:42]

แสดงทั้งหมด >>  
 


สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา"กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำเอกสารเสนอเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมจัดทำเล่มรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สำนักงาน กศน. เพื่อใช้จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ สำนักงาน กศน.เข้ารับการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน กศน. ภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดห้องอบรมออนไลน์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสถาบัน กศน.ภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565


แสดงทั้งหมด >>  
 
[เกล็ดน่ารู้]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [17/04/2565,13:31:32]
[เกล็ดน่ารู้]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [17/04/2565,13:30:39]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17/04/2565,13:29:50]
[เกล็ดน่ารู้]การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [17/04/2565,13:29:21]
[เกล็ดน่ารู้]การตรวจพัสดุประจำปี [17/04/2565,13:28:45]
[เกล็ดน่ารู้]การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน [17/04/2565,13:28:08]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) [17/04/2565,13:27:17]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17/04/2565,13:26:29]

แสดงทั้งหมด >>  


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
Agen Togel Play Resmi
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
slot online gacor terbaik 2022 LAKU4D
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Situs Slot
Bandar Togel Online
Situs Bandar Togel
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel online24jam
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
slot online dan judi bola dewa118
Situs Togel Online
Bandar Togel toto 4d terlengkap
data Sidney
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
totoslot 4d
situs togel resmi dan terpercaya
bandar togel bolak balik dibayar
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D