New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมโครงสร้างหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานและพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณ  งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ งานแผนงานงานสารสนเทศและประกันคุณภาพสถานศึกษา งานเลขานุการสถาบันฯ  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนวิจัยและพัฒนา

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของภาค พัฒนามาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดผลการศึกษาแก่สถานศึกษาในภูมิภาคและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต สังคมและชุมชนให้กว้างขวางทั่วถึง  ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง พัฒนาหลักสูตร สื่อ  กิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและเครือข่าย  และพัฒนามาตรฐานการศึกษาบนพื้นที่สูง
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
situs togel resmi dan terpercaya
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D