สถาบัน กศน.ภาคเหนือขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา และวันแม่แห่งชาติ


๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(6 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจำเริญ มูลฟอง หน่วยงาน : สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรักษก อภิวงค์คำ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วราพรรณ พูลสวัสดิ์ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กรรณิการ์ ยศตื้อ หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีรศักดิ์ ลอยลม หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิทยา ภาษา หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน