New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [25/06/2563,01:02:32]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู [25/06/2563,00:58:43]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) [12/06/2563,08:32:24]
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง [08/06/2563,06:16:59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [21/05/2563,04:14:43]
ประชุมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2563 [20/05/2563,12:36:10]
ประกาศเรื่่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [14/05/2563,11:09:12]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [13/05/2563,09:02:09]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง [29/04/2563,02:31:35]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) [27/04/2563,07:14:07]

แสดงทั้งหมด >>  
 


การประชุมคณะจัดทำระบบฐานข้อมูล ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)จัดการประชุม เกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563จัดประชุมชี้แจงวางแผนการนิเทศติดตาม และรายงานโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี 2563การอบรมครูนิเทศก์ ศศช.ผ่านสื่อระบบออนไลน์ร่วมนิเทศติดตามโครงการทุนเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือการนิเทศติดตามงาน ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 8-18 มิ.ย. 2563เติมใจให้กัน ร่วมเเบ่งปันคนยากไร้ บริจาคสิ่งของ "ตู้ปันสุข"จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จัดประชุมจัดทำแผน(IDP) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862