New Document
New Document


นายจำเริญ มูลฟอง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 

     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 26 ธ.ค. 2562

   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [21/05/2563,04:14:43]
ประชุมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2563 [20/05/2563,12:36:10]
ประกาศเรื่่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง [14/05/2563,11:09:12]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [13/05/2563,09:02:09]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง [29/04/2563,02:31:35]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) [27/04/2563,07:14:07]
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง [14/04/2563,09:31:11]
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง [10/04/2563,02:21:48]
เกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา และคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2563 [11/03/2563,10:55:53]
การประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ [10/03/2563,12:00:15]

แสดงทั้งหมด >>  
 


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จัดประชุมจัดทำแผน(IDP) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการสื่อสารและทำงานผ่านระบบออนไลน์สถาบันกศน.ภาคเหนือ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สนามสอบปลายภาคเรียนที่2/2562ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ปี 2563นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าร่วมประชุมประสานแผนเร่งรัดการจัดกิจกรรมไตรมาส 3-4 ของสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาคประชุมหาแนวทางการติดตั้ง Solar Cell ให้กับศศช."แม่ฟ้าหลวง"ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2563กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862