สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา"กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้"

บุคลากรส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯ เป็นตัวเเทนของ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา"กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้" โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เเละมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รอง เลขาธิการ กศน.กล่าวรายงาน จากนั้นมีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ "กัญชาเเละกัญชง..สร้างสุขภาพสร้างรายได้" เเละการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชง..สร้างสุขภาพสร้างรายได้" ระดับม.ต้น โดย ผอ.วราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ. สถาบัน กศน.ภาคกลาง ภายในงานยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การปลูกกัญชา ..เเละหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชา ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ นักศึกษา ผู้เรียน เเละผู้ัรับบริการ กศน. เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพ