รมช.ศธ. ปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการ กศน. และคณะเยี่ยมชมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. และคณะตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เนื่องในโอกาสที่ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.ลำปาง โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ข้าราชการ/พนักงาน สถาบันกศน.ภาคเหนือและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับ