สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.คนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และร่วมต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์  บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง