สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คนใหม่

นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ โดยมีนางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบช่อดอกไม้และให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน มุกดาหาร  และสกสค.จังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565