สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่ได้มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจบุคลากรของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบบทบาทหน้าที่ ภารกิจของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ในการประสานเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ