สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566”

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566” โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ