สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว "โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เทิดพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดิน

 นายสังข์  กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้  คณะราชการครูและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว "โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เทิดพระเกียรติพ่อและแม่ของแผ่นดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นค