สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 1

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน พร้อมด้วยบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2565