สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจำ ปีงบประมาณ 2566

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จัดประชุมวางแผนการนิเทศงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ  ประจำ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อทบทวนและกำหนดกรอบประเด็นการนิเทศ พร้อมจัดทำเครื่องมือนิเทศงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ศึกษานิเทศก์ และผู้ทำหน้าที่นิเทศก์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมมาโย รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย