ประชุมวางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18-19 มี.ค. 62 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมกับประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือทั้ง 4 กลุ่ม และผอ.กศน.จังหวัดในกลุ่มห้าขุนศึก ประชุมวางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดเป็นครั้งที่ 3) ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยปีนี้กลุ่มห้าขุนศึกร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานกับสถาบัน กศน.ภาคเหนือในเดือนมิถุนายน 2562 ที่จังหวัดพิษณุโลก