สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรำมคำแหงมหาราช โดยมีนายนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดม่อนจำศีล จังหวัดลำปาง