สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัด ประชุมพิจารณา และตรวจสอบโครงการของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ กับคณะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ประชุมพิจารณา และตรวจสอบโครงการของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป