สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้วและนายสมบัติ สร้อยจักร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2566 ณ สวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนจีน) อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมครั้งนี้