กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565

นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ นามเมือง ครูสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาคณะสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายไพโรจน์ โล่สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร