สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำโดย นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคเหนือ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) และผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ 20 แห่ง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทั้ง 20 แห่ง ในเขตภาคเหนือ
ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก