สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit"

วันที่ 27 มกราคม 2566 c นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 "One Spirit" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ