ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ

วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก