การประชุมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านพลังงานสำหรับ กศน. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 10 พ.ค. 62 ผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือและคณะ ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านพลังงานสำหรับ กศน. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง