สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับประเทศ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 โดยมี  นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมในการประชุม วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ