สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป
 เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง