สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมปรับปรุง หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน.

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯ  จัดประชุมปรับปรุง หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน.โดยมี นางณิชากร เมตาภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯ เป็นประธานในการประชุม มีข้าราชการครูและพนักงานราชการในส่วนจัดการศึกษานอกระบบฯเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน..ภาคเหนือ