สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานโครงการทุน การศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษา บนพื้นที่สูงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินงานโครงการทุน การศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยมี  นายสังข์   กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงาน กศน.จังหวัด 9 แห่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน ตาก แพร่  ผู้รับผิดชอบโครงการทุนฯ จากลุ่มส่งเสริมกิจการ การศึกษาและเครือข่าย รวมถึงบุคลากรของสถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์ดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมห้วยห้องไคร้  โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่