การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือครั้งที่ 3 ปี 2562

การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ดูอัลบั้มภาพทั้งหมด