สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... โดยมี  นายสังข์   กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) มีผู้บริหารและข้าราชการครูสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ