สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์ด้วยเว็บบล็อก

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดอบรมการเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์ด้วยเว็บบล็อก ให้กับข้าราชการครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จำนวน 18 คน ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรม กศน. โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์ จาก อาจารย์นัชรี อุ่มบางตลาด ครู ชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ