สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 บุคลากรส่วนอำนวยการเป็นตัวเเทนของ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี