สถาบัน กศน.ภาคหนือ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคกลาง มาศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน กศน.ภาคหนือ ให้การต้อนรับ นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ และคณะบุคลากรทางการศึกษาจาก สถาบัน กศน.ภาคกลาง มาศึกษาดูงาน การดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ สามารถบริการประชาชนได้อย่างหลากหลาย ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ