สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สินงบประมาณ

นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ และ นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางบุษบา เด็ดขาด นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม โดยมี นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรม และได้ให้นโยบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม "กรมส่งเสริมการเรียนรู้" จัดการอบรม โดยกลุ่มการคลังและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร