สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Prezi

สถาบันกศน.ภาคเหนือ โดยส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Prezi สำหรับครู กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย และครูศูนย์การเรียนชุมชน ในภาคเหนือ โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ