สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ จำนวน 34 คน โดยมี นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดอบรมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้เกียรติรับเชิญวิทยากร นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร ข้าราชการบำนาญ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ