สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ อ.กาญจนภัสส์ ทวีกิตติก

นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ อ.กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ในโอกาสย้ายมาจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับตําแหน่งใหม่ที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ วันที่ 18 พ.ค. 2566