ร่วมงาน รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันฑ์ทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงาน "รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันฑ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๖" วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง