ประชุมจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการเปิดการประชุมจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน