ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกศน.เกมส์ ภาคเหนือ 63 ครั้งที่ 2

นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานจัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ (ภาคเหนือ) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก กศน.จังหวัด 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือเข้าร่วมประชุมวางแผนครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ