ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยขี้หมี หมู่บ้าน ๖ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก คณะผู้บริหารสถาบันกศน.ภาคเหนือ นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ผู้บริหาร กศน.จังหวัด ในเขตภาคเหนือ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่าย ร่วมรับเสด็จฯ