การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ภาคเหนือ ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ ภาคเหนือ วันที่ 4-5 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง