คณะผู้บริหารและข้าราชการครู สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

คณะผู้บริหารและข้าราชการครู สถาบันกศน.ภาคเหนือเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ม.ค.2563 ณ บริเวณอาคารหอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย