New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
บุคลากรโครงสร้างหน่วยงาน

นางอริสา ประกอบดี
รองผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางบุษบา มาลินีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุมาลี อริยะสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม
ครูผู้ช่วย
นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางดารารัตน์ อัครโชคธีรกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางบุษบา เด็ดขาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายมานะ ไชยากุล
พนักงานขับรถ
นายประดิษฐ์ โตตะเคียร
พนักงานบริการ
นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นายกษิดิส ศรีเอ้ย
พนักงานบริการ
นางวันศรี ฝั้นปันวงค์
พนักงานบริการ (หอพัก)
นายวิชาญ คานนท์
พนักงานบริการ
นายแสวง ธรรมกุล
ยามรักษาการณ์
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน
นักวิชาการเงิน
นายชัชชัย ประสาทธิการ
พนักงานขับรถ
นางประภาพร อภิรมย์เดช
พนักงานบริการ
นายภิรมย์ อินต๊ะนนท์
ยามรักษาการณ์

ส่วนวิจัยและพัฒนา

นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรศักดิ์ ลอยลม
ครู ชำนาญการ
นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ
ครูผู้ช่วย
นายสมบัติ สร้อยจักร
ครูผู้ช่วย
นางสาววราพร ปันเงินเถาว์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววรรศิกา ฝั้นสืบ
นักวิชาการศึกษา

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางณิชากร เมตาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
ครู ชำนาญการ
นายธนวัฒน์ นามเมือง
ครูผู้ช่วย
นายสราวุธ เบี้ยจรัส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ ฟังเพราะ
ชำนาญการพิเศษ
นายธนากร หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์
ครูผู้ช่วย
นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายศราวุธ ศรีทินนท์
เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ กพด.
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
situs togel resmi dan terpercaya
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D