สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทำประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ การดูของและจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ


วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 01:31:42 น.