งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ  150 ปี ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

ซึ่งทาง อพวช. ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง มาไว้ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ เมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 เมืองแห่งการเรียนรู้ของการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง ได้เรียนรู้เข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชนและประชาชนทุกคน

สำหรับไฮไลท์สำคัญในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ มีความน่าสนใจในหลากหลายด้านตั้งแต่นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพสกนิกรชาวไทยในภาคกลางได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมทั้ง นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนนิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่น,นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์  ,นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล ,นิทรรศการ STARRY SKY ILLUMINATION : ดาวจรัสฟ้า และนิทรรศการ เกษตรยุคใหม่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:19:07 น.