ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Pengumuman daftar kandidat yang memenuhi syarat untuk penilaian ke-2 dengan pendekatan visioner Panduan pengembangan pekerjaan di posisi tersebut Wawancara dan uji keterampilan operasional Posisi akademik untuk pendidikan audiovisual
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23:22:51 น.