หนังสือรายงานการอบรมครู ศศช. ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำปี2562

หนังสือรายงานการอบรมครู ศศช.ก่อนการปฏิบัติงาน ปี62 ผลงานของ นายธนากร หน่อแก้ว (ส่วนพัฒนาการจัด กศ.บนพื้นที่สูง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ) คลิกลิงค์หนังสือ
    มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของการจัดอบรม หลักสูตร ผลการจัดอบรม และสามารถ คลิกลิงค์ เพื่อรับชมคลิปบรรยากาศการจัดอบรมในหมู่บ้านชาวไทยภูเขาวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 21:50:14 น.