การประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

การประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธาน และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นกรรมการใรครั้งนี้ เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สถาบัน กศน.ภาคเหนือวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 12:00:15 น.