ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีความประสงค์ จะประกาดราคาจัดซื้แเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ ไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09:31:11 น.