ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดีบเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน และรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,664,200.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบ ไฟล์ประกวดราคาเช่ารถยนต์วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 07:14:07 น.